COSTOMER SHARE
景区动态

关于榆次常家庄园景区门票恢复原价的公告

尊敬的游客朋友:

       从2023年7月1日起,常家庄园景区将恢复门票正常票价80元/人次。

       景区将继续严格按照国家有关规定对老年人、学生、儿童和军人等特殊群体执行各项优惠减免政策。

       游览期间如有任何疑问或需要帮助,请致电0354-2756789,我们将竭诚为您服务!


       特此公告


                                                                                       山西榆次常家庄园旅游股份有限公司

                                                                                                                 2023年6月30日       

  

12344567.jpg